19
FEB
2017

NCAAB February 19th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
18
FEB
2017

NCAAB February 18th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
17
FEB
2017

NCAAB February 17th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
16
FEB
2017

NCAAB February 16th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
15
FEB
2017

NCAAB February 15th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
14
FEB
2017

NCAAB February 14th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
13
FEB
2017

NCAAB February 13th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
12
FEB
2017

NCAAB February 12th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...
11
FEB
2017

NCAAB February 11th

NCAAB November: 41-32-1, (56.16%) +5.8 Units NCAAB December: 31-48-1, (39.24%) -21.8 Units ...